Hur går antagningen till?

Samtliga behöriga sökande kallas till urvalsprovdagar då de får möjlighet att genomgå alla steg i urvalsprocessen

Om det blir fler behöriga sökande än det finns platser, så gäller följande:

  • Ett skriftligt Urvalsprov – Svenska på Xenter Yrkeshögskola

Urvalskriterier

Den sammanlagda poängsumman utgör grunden för rangordning av de behöriga sökande. De med högst poängtal blir antagna och övriga placeras på reservplats.