Hur går urvalsprocessen till?

Utbildningen fastighetsförvaltare har oftast fler sökande än platser på utbildningen. Därför genomför vi en urvalsprocess där samtliga behöriga sökande kallas till provdagar då de får möjlighet att genomgå alla steg i urvalsprocessen.

Följande steg ingår i urvalsprocessen:

  • Urvalsprov – Kommunikationsprov
    Muntligt prov som prövar den muntliga kommunikationsfärdigheten. 
  • Urvalsprov – Matematikprov
    Matematikprov för att säkerställa att kunskaperna är aktuella och på tillräcklig nivå.
  • Urvalsprov – Svenskprov
    Skriftligt prov för att pröva läsförståelse och skriftlig kommunikationsförmåga.

Urvalskriterier

Den sammanlagda poängsumman utgör grunden för rangordning av de behöriga sökande. De med högst poängtal blir antagna och övriga placeras på reservplats.