Kursöversikt Marintekniker

(5p = 1 vec­ka)

Arbetsmiljö, hållbarhet och rutiner, 15 p
Kursens syfte är att ge den studerande goda kunskaper om proaktivt arbete, minska giftspridningen och att öka medvetenheten hos blivande kollegor samt kunder. Kursen ger även kunskaper om säkerhetsrutiner, miljöfrågor och dess regelverk.Målet är att den studerande efter avslutad kurs självständigt ska kunna se över och genomföra åtgärder för en god arbetsmiljö samt skapa säkra och långsiktiga arbetsrutiner.

Båthantering, 25 p
Kursen syftar till att den studerande på ett säkert sätt ska kunna hantera och manövrera båtar på land med relevanta transportmedel såsom truck och trailer. Kursen ger kunskaper inom lyfthantering och regler gällande säkra lyft.Efter avslutad kurs ska den studerande också kunna ansvara för den personliga säkerheten och för tredje man. Kursen innehåller även praktisk och teoretisk lära i att kunna framföra ett fritidsfartyg och visa gott sjömanskap.

Båtunderhåll och service, 20 p
Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper inom torrsättning, pallning, vinterförvaring och sjösättning av båtar. Målet är att efter genomgången kurs ska den studerande ha en god överblick över säsongsbetonad service och kunna säkerställa en god arbetsmiljö.

Examensarbete, 10 p
Kursen syftar till att den studerande ska tillämpa och fördjupa sig inom något av sina specialområden med de samlade kunskaperna från hela utbildningen. Den studerande ska göra en muntlig och skriftlig presentation av sina samlade erfarenheter från ett marint serviceuppdrag.

LIA 1, 15 p
Syftet med kursen är att den studerande ges möjlighet att integrera kunskaper från utbildningens dittills olika genomgångna delar i praktiskt arbete inom yrkesområdet. Kursen innehåller praktik på en arbetsplats med inriktning mot reparation, service och underhåll där den studerande övar färdigheter relevanta för den aktuella arbetsplatsen.

LIA 2. 30 p
Syftet med kursen är att den studerande ges möjlighet att integrera kunskaper från utbildningens olika genomgångna delar i praktiskt arbete inom yrkesområdet. Kursen innehåller praktik på en arbetsplats med inriktning mot reparation, service och underhåll där de studerande övar färdigheter relevanta för den aktuella arbetsplatsen. Denna kurs, LIA 2 görs i samband/tillsammans med kursen, Examensarbete.

Marin framdriftsteknik, 15 p
Kursens syfte är att ge den studerande allmän och grundläggande kunskap om marin framdriftsteknik såsom bensin-, diesel- och elmotorer samt kunna göra systematiska felsökningar. Den studerande ska även kunna göra tolkningar av scheman och sprängskisser.

Marina installationer, 15 p
Kursen syftar till att ge den studerande kompetenser inom nyinstallation av inombordare/utombordare och diverse kringutrustning ombord. Den studerande ska även kunna söka och förstå arbetsinstruktioner, servicelitteratur och informationsmaterial på både svenska och engelska.

Marina system, 10 p
Kursens syfte och mål är att ge den studerande generell förståelse för båtars olika system såsom genomföringar, VVS, gas och deras integration ombord. Den studerande ska ha förståelse över eventuella risker i arbeten som ska utföras.

Marinel och marinelektronik, 30 p
Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande förståelse inom marina elinstallationer samt att självständigt kunna utföra felsökning, reparationer och elinstallationer på navigationsutrustning och marina datanätverk. Den studerande ska även utifrån ritningar, scheman och skisser kunna utföra enklare elinstallationer och ha förståelse för eventuella risker i arbeten.

Maskinbefäl Klass VIII, 15 p
Kursen syftar till att ge förståelse och en övergripande bild inom förbränningsmotorer, elteknisk felsökning samt grundkurs i hydraulik med propeller och växlar. Efter avslutad kurs ges möjlighet till certifiering för Maskinbefäl Klass VIII.