Ledningsgrupp Fastighetsförvaltare

Victoriahem
Skhlm Skärholmen Centrum
Telge Bostäder
Tumba Gymnasium
Arlandastad Holding 
Svenska bostäder
Fasticon Kompetens AB
Anläggning och utemiljö AB
Balder
Nabo

Studeranderepresentanter: Fastek 21, 22 och 23