Ledningsgrupp Medicinsk sekreterare

Doktor24

Enheten för katastrofmedicinsk beredskap, Region Stockholm

Enheten för utbildning, Akademiskt primärvårdscentrum

Idun Barnklinik Kungsholmen

Kardiologiska kliniken, Södersjukhuset AB

Komvux Rosenlund

Konsultenheten, Psykiatri Sydväst, Region Stockholm

Tema Hjärta, Kärl och Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset

Utbildningsavdelningen, Region Stockholm

WeMind Nacka

+ två studeranderepresentanter