Så här söker du till Marin servicetekniker

Sista ansökningsdatum är förlängt till 12 juni 2023, med ut­bild­nings­start i augusti 2023.

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

Så här söker du till Marin servicetekniker

  • Fyll i ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp i höger­spal­ten.
  • Ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på vår webb­plats:
    – Slut­be­tyg från gym­na­si­et, samt eventuellt andra kursintyg

Komplettering av betyg: 

Om du studerar och inte hinner få dina betyg före sista ansökningsdatum måste du ansöka om att få komplettera betygen efter det datumet. Det gör du genom att informera oss om slutdatum för din utbildning i ditt personliga brev eller CV. Kompletteringar ska du ladda upp på ansökningsplattformen senast den 16 juni 2023. 
Om du har frågor skicka e-post till: antagning@xenter.se

Yr­keshögsko­le­behörig­het

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär.

Hur går antagningen till?

Läs hur antagningen till Marin servicetekniker går till.

Så här söker du till Marin servicetekniker | Xenter

Fel

Webbplatsen stötte på ett oväntat fel. Var vänlig försök igen senare.