Marin servicetekniker

Höstantagningen 2023 för denna utbildning är nu stängd. Ansökan inför höstterminen 2024 öppnar den 18 oktober.

Yrkesrollen marin servicetekniker går ut på att serva båtmotorer. I takt med att alltfler skaffar båtar har också behovet av service ökat. Behovet är så stort att det saknas omkring 1500 marintekniker i Sverige. Arbetsmarknaden behöver därför mer tekniskt kunnig personal, främst fler mekaniker. 

Det har länge varit brist på marinmekaniker i hela landet.

Varierande och fritt yrke

Som marin servicetekniker är du ute mycket på fältet  och får arbeta praktiskt i ett rörligt och omväxlande yrke. Du är en problemlösare med mycket eget ansvar och har många kundkontakter. Om dagarna installerar, moderniserar och reparerar du båtmotorer och båtarnas maskiner. På utbildningen får du lära dig att arbeta med tekniska produkter, datorer och med el och mekanik. Du lär dig om säkerhet och miljö, men också om kvalitet och kundvård.

Du behövs i branschen

Branschen har stor efterfrågan på marintekniker med aktuell och rätt kompetens. I Stockholm räknar man med att det i dagsläget saknas minst 300 marintekniker och i hela Sverige 1 500. Dessutom kommer nyrekrytering att behövas eftersom många  marintekniker slutar på grund av ålderspension. Branschen skriker efter kompetent personal vilket innebär att du efter avslutad YH-utbildning är eftertraktad på arbetsmarknaden och går direkt ut i jobb.

Egen marinteknisk verkstad på skolan

Xenter och flera företag i branschen har investerat i en verkstad på skolan. Verkstaden har olika båtmotorer av olika märken för att du som studerande ska få arbeta praktiskt även på skoltid. Du får prova dina kunskaper direkt och lär dig hur de olika motorerna fungerar. YH-utbildningen är framtagen i nära samarbete med branschen och är skräddarsydd efter de behov som efterfrågas. Utformningen sker i ledningsgruppen där branschen deltar och som garanterar att utbildningen hela tiden är aktuell.

Praktik under 9 veckor

Under 9 veckor av YH-utbildningen är du ute på praktik på valfri ort, för att du snabbt ska komma in i arbetet, få tips och råd från erfarna och yrkesverksamma samt skapa framtida kontakter. Många hittar sin framtida arbetsplats redan under praktikperioden. Är du en person med ett intresse för teknik och som är noggrann och flexibel? Gillar du service, kundkontakt, att vara en problemlösare samt att arbeta praktiskt och strukturerat?  Då kan utbildningen marintekniker vara rätt för dig.

marintekniker


Branschorganisationen Sweboat har varit delaktiga i att ta fram alla medlemsföretag som söker kompetensen. De flesta av dessa företag behöver i framtiden rekrytera 5 – 10 vardera under den närmaste 3 – 5-årsperioden, säger Mats Eriksson, Sweboat.

Efter YH-utbildningen har du följande kompetenser att:

 • framföra truck på ett säkert sätt
 • bedöma säkerhetsrisker och vidta åtgärder vid planering av ett arbete
 • självständigt kunna framföra fritidsfartyg med gott sjömanskap
 • samarbete på ett professionellt sätt och kunna genomföra sjösättning, torrsättning och liknande
 • aktivt värdera miljöpåverkan av arbetsmomenten
 • bedöma den egna arbetsinsatsen fackmannamässigt
 • självständigt sätta sig in i och förstå komplexa system
 • självständigt och kontinuerligt följa den tekniska och digitala utvecklingen inom yrkesområdet
 • följa grundläggande principer för kvalitetssäkring och internkontroll
 • självständigt kunna lösa enklare problem och följa motortillverkarens rekommendationer
 • ansvara och föreslå kompetensutveckling inom yrket.

Efter avslutad utbildning finns möjlighet för den studerande att få examen/utbildningsintyg för:

 • Förarintyg
 • BE- kort
 • Brandsäkra arbeten
 • Härdplastutbildning
 • Maskinbefäl klass VIII examen

Detta bekostas av den studerande själv.