Kursöversikt Hisstekniker

(5p = 1 vecka)

Branschöversikt, yrkesroller och säkerhet 10 p
Kursen ger en inblick i fackområdet hissar och rulltrappor och en relevant 
bild av de olika yrkesrollerna kopplade till området. 
Den studerande ges kompetenser i att ta ansvar kring säkerhet, både personligen och för tredje part.

Elkunskap - hissar och rulltrappor 50 p
Kursens syfte är att ge elkunskaper motsvarande de specifika branschkraven,
där den studerande både teoretiskt och med praktisk tillämpning av felsökning på en
anläggning använder sig av metodiska tillvägagångssätt samt färdigheter i elschemaläsning.

Examensarbete 10 p
Kursen syftar till att de studerande integrerar utbildningens teori och praktik
till en helhet och därigenom får en genuin förståelse för branschen, yrkesrollen och arbetsmomentens sammanhang.

Hydraulik 10 p
Kursens syftar till att förstå principerna för hydraulhissens funktion och bli förtrogen
med de olika arbetsmomenten vid reparation och modernisering av en hydraulhiss.

Installation och modernisering av hissar och rulltrappor 50 p
Kursen syftar till att ge teoretisk och praktisk kunskap om de olika arbetsmomenten vid installation och modernisering av hissar och rulltrappor.

LIA 1 - Bransch- och yrkesrollsorientering 20 p
Kursen syftar till att de studerande får pröva på någon/några av de olika yrkesrollerna inom yrkesområdet och skaffar sig en fördjupad kunskap om något av företagen i branschen.

LIA 2 - Installation, modernisering, reparation och service 50 p
Kursen syftar till att de studerande får pröva, vidareutveckla och fördjupa hittills
tillägnade kunskaper och färdigheter inom något/några av områdena installation, modernisering eller service.

Mekanik och verktygslära 10 p
Kursen syftar till att behärska hissen och rulltrappans mekaniska uppbyggnad och funktion med praktisk tillämpning utifrån yrkesutövningen som hiss- och rulltrappstekniker.

Lågfartshissar och portar 5 p
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i 
installation, ombyggnad och service av lågfartshissar (omfattandes av maskindirektivet) och portar.

Service, kunder, regler, dokumentation 10 p
Kursen syftar till att kunna felsöka och utföra service på olika typer av hiss- och rulltrappsutrustningar med hänsyn till miljökrav och
energieffektivisering. Den studerande tillämpar arbete på ett fackmannamässigt och säkert sätt utifrån relevant dokumentation och tillämpar de gällande dokumentationskraven.