Terminstider Hiss- och rulltrappstekniker

Hisstekniker 2021      

Utbildningsnummer: YH00847-2019-3      

Termin 1     2021-08-23 – 2022-01-07     100 p, 20 v  

Termin 2     2022-01-10 – 2022-05-27     100 p, 20 v  


Hisstekniker 2022     

Utbildningsnummer: YH00847-2019-4     

Termin 1     2022-08-22 – 2023-01-06     100 p, 20 v  

Termin 2     2023-01-09 – 2023-05-26     100 p, 20 v