Hiss- och rulltrappstekniker

Höstantagningen 2023 för denna utbildning är nu stängd. Ansökan inför höstterminen 2024 öppnar den 18 oktober.

En hisstekniker hanterar el och mekanik under eget ansvar. Vill du arbeta på fältet i ett fritt och omväxlande yrke där teknisk kunskap varvas med kundkontakt. Bli en problemlösare i ett praktiskt arbete där den ena dagen inte är den andra lik.

Problemlösning och flexibilitet

Som hisstekniker är du ute mycket på fältet, i din egen servicebil, och du installerar, moderniserar och reparerar hissar och rulltrappor. Du får mycket eget ansvar och kan i stor mån planera ditt arbete själv. På utbildningen får du lära dig att arbeta med tekniska produkter, datorer och med el och hydraulik. Du lär dig om säkerhet och miljö, men också om kvalitet och kundvård. Arbetet som hisstekniker är ett praktiskt och omväxlande arbete.

hisstekniker

Stort behov 

Branschen är i stort behov av utbildade hisstekniker med modern kompetens. Det ökande bostadsbyggandet gör att det behövs många hisstekniker som arbetar med nyinstallation av hissar, men även med upprustning och modernisering av äldre hissar. Dessutom kommer nyrekrytering att behövas eftersom många hisstekniker slutar på grund av ålderspension. Branschen är i stort behov av utbildade hisstekniker med modern kompetens som snabbt kan komma in i jobbet.

Riktigt hisschakt  och rulltrappa i utbildningen

Xenter har investerat i ett hiss-labb och ett hisschakt på skolan. Där får du under utbildningen bygga en hiss och arbeta praktiskt även på skoltid. Du får prova dina kunskaper direkt och lär dig omedelbart hur mekaniken fungerar. Under en tredjedel av utbildningen är du ute på LIA-praktik (lärande i arbete). Det är då du får erfarenhet i branschen, får använda dig av det du lärt dig och träffar företag som har stora behov av att rekrytera hisstekniker. 

Praktiskt arbete

Hisstekniker är både ett tekniskt och ett socialt yrke. Som hisstekniker krävs både att snabbt kunna hitta det tekniska problemet, men också samtidigt kunna kommunicera med hyresgäster, fastighetsägare och kollegor. Gillar du ett praktiskt arbete, är självgående och är en kreativ problemlösare? Vill du arbeta i ett yrke som är fritt och med mycket ansvar? Ja, då passar utbildningen hisstekniker dig. I utbildningen ingår även praktik, LIA på valfri ort, 13 veckor.

natalie_-_blivande_hisstekniker

"Stockholms expansion innebär en ökad nyinstallation av hiss och rulltrappor och därmed också ökad efterfrågan på service och underhåll. Branschen behöver tillgång till ett ökat inflöde av välutbildade och praktiskt prövade nya hisstekniker för att möta både planerade avgångar och de ökade behoven av kompetenta medarbetare," säger Daniel Nyman, ordförande i Hissförbundet. 

"Behovet av att löpande och i jämn takt utbilda hisstekniker med modern kompetens är stort."
Martin Thormann, ledamot i Hissförbundets styrelse och VD TK Elevator Sverige.

Efter utbildningen har du kompetenser för att:

 • självständigt och professionellt verka inom de olika yrkesrollerna hisstekniker/rulltrappstekniker
 • utvärdera sin egen kompetens inom områdena nyinstallation, service, reparation, modernisering eller underhåll av hissar och rulltrappor
 • ta ansvar för att utförandet av komplexa arbetsuppgifter görs med rätt kompetens
 • bedöma säkerhetsriskerna vid planering av ett arbete
 • bedöma den egna arbetsinsatsens fackmannamässighet
 • sätta sig in i alla system som kan krävas av en kompetent montör
 • följa den tekniska utvecklingen inom yrkesområdet efter utbildningen
 • följa grundläggande principer för kvalitetssäkring och interkontroll
 • förstå vilka faktorer som påverkar företagets lönsamhet och kvalitetskrav
 • lösa uppkomna problem självständigt och med säkerhet i fokus
 • fackmannamässigt utföra i yrkesrollen förekommande arbetsuppgifter så att säkerhet, arbetsmiljö och hälsa står i fokus
 • ta ansvar för eget behov av kompetensutveckling inom yrket.

Kurser i utbildningen (5 p motsvarar en veckas studier):

 • Branschöversikt, yrkesroller och säkerhet 10 p
 • Elkunskap - hissar och rulltrappor 50 p
 • Examensarbete 10 p
 • Hydraulik 10 p
 • Installation och modernisering av hissar och rulltrappor 50 p
 • LIA 1 - Bransch- och yrkesrollsorientering 20 p
 • LIA 2 - Installation, modernisering, reparation och service 50 p
 • Mekanik och verktygslära 10 p
 • Lågfartshissar och portar 5 p
 • Service, kunder, regler, dokumentation 10 p