Hoppa till huvudinnehåll
Cyber Security Specialist, Xenter Yrkeshögskola
Cyber Security Specialist, Xenter Yrkeshögskola

IT-säkerhetsspecialist

IT-säkerhetsspecialist

LÄNGD
80 veckor (400 p)
STUDIEFORM
Platsbunden, 100%
PLATS
Tumba, Stockholm
UTBILDNINGSLEDARE
Sohail Hasware

OBS! Utbildningen startar inte 2024

 

Sätt stopp för IT-angrepp! Den snabbt ökande digitaliseringen och uppkopplingen mot molntjänster gör det allt viktigare att skydda sin information. Efterfrågan på en aktuell och bred IT-säkerhetskompetens är mycket stor. 

IT-brotten ökar

Den digitala tekniken utvecklas så snabbt att säkerheten inte hänger med. Allt fler är uppkopplade, inte bara IT-utrustning utan även kylskåp och bilar (Internet of Things). Mobiler och surfplattor finns numera integrerade i företags och organisationers IT-system samtidigt som allt fler tjänster blir molnbaserade. Nästa generations IT-säkerhet ställer höga krav och för att möta detta behövs en specialistkompetens inom området. En kompetens näringslivet starkt efterfrågar. 

Nära samverkan med branschen

YH-utbildningen till IT-säkerhetsspecialist är framtagen tillsammans med företag som arbetar med IT-säkerhet och är skräddarsydd efter behoven i branschen. Utformningen sker i utbildningens ledningsgrupp med yrkesverksamma representanter från branschen. Det ger dig de kunskaper arbetslivet efterfrågar och YH-utbildningen är hela tiden aktuell. Under din LIA-praktik (lärande i arbete) får du erfarenhet i branschen, får använda dig av det du lärt dig och träffar företag som har stora behov av att rekrytera en IT-säkerhetsspecialist.

Nästa generations IT-säkerhet

YH-utbildningens tyngdpunkter ligger på integration, drift och underhåll av ny teknik. Under utbildningen till IT-säkerhetsspecialist får du kunskaper om hur man utvecklar nästa generations IT-säkerhet. Ett intresse för att arbeta med datorer och IT-säkerhet är ett plus och vill du arbeta i en förändringsbenägen bransch med en gnutta spänning där de goda; IT-säkerhetsspecialister, möter de onda; hackers, så passar utbildningen till IT-säkerhetsspecialist dig.

Se vår informationsfilm om YH-utbildningen:

Extern video URL

Vår värld är redan starkt utsatt för säkerhetshot och menar att det inte kommer att bli bättre framöver. Därför kommer också behovet av personal och som är insatta i IT-säkerhet att växa lavinartat framöver. Ju fler företag som inser vilken stor nytta proaktiv riskhantering och incidenthantering gör för sin överlevnad och sina affärer, desto fler roller kommer att kräva ett visst mått av kunskap inom IT-säkerhet utöver de renodlade säkerhetstjänsterna.

Björn Ekelund, företaget Utredningsgruppen

Yr­keshögsko­le­ut­bild­ning­en är fram­ta­gen till­sam­mans med ar­bets­li­vet för att skräddar­sy yr­kes­rol­len på bästa sätt. Ut­form­ning­en sker i utbildningens led­nings­grup­p där företrädare från IT-säkerhetsbran­schen del­tar, på så sätt får du precis de kunskaper som företagen efterfrågar.

Min framtidsspaning är att arbetskraft garanterat kommer att behövas inom områdena IT-och informationssäkerhet, identitet och cloud security samt inom områden som vi inte idag kan överblicka som AI, IoT och andra utvecklingsområden. Med tanke på GDPR, NIS & andra regulatoriska krav tillsammans med risken att förlora känslig företagsdata krävs kunskap inom många olika verksamhetsnära områden i kombination med teknisk kompetens för installation av IT-säkerhetsprodukter eller utförande av pentester eller forensiska arbeten. Detta skapar stora möjligheter att jobba inom många olika områden och roller inom säkerhet för att möta framtidens hot. Säkerhet är verkligen ett område inom IT som växer och får en större budget för varje år medan kompetensen inte riktigt följer den utvecklingen i dagsläget.

Malin Meander Utterström, Senior Business Developer ECS, Enterprise Cyber Security Sweden, Fujitsu

Efter YH-utbildningen ska du ha kunskaper om:

 • krav som finns på en modern IT-miljö
 • grundkrav på ett ledningssystem och dess säkerhetsåtgärder
 • roller inom ett projekt samt vid kundkontakt
 • internetprotokollens uppbyggnad och funktion
 • skydd mot obehörig access av det egna nätverket
 • säker nätverkslösning från grunden
 • informationssäkerhet
 • säkerhet inom området virtuella system
 • försvar mot Cyberattacker
 • penetrationstester
 • incidenthanteringar

Efter YH-utbildningen ska du ha färdigheter i att:

 • utföra riskanalyser och vidta lämpliga åtgärder baserat på dessa
 • använda olika tekniker för att minimera risker i ett nätverk
 • arbeta både självständigt och i grupp med säkerhetsfrågor
 • upprätta rutiner för att underhålla skyddet mot obehörigt intrång
 • kommunicera informationssäkerhetsfrågor med anställda och företagsledning.

Utbildningens innehåll (400 YH-poäng)

Total
80 veckor / 400 poäng

Avgiftsfritt med stöd!

Alla utbildningar är helt utan avgifteroch studiemedelsberrätigade (CSN).

Bild
Xenter Yrkeshögskola - symbol
Angående frågor om antagningen eller urvalsprocessen.

Antagningsenheten

Ingen start 2024.

Så här söker du till Cybersäkerhetsanalytiker

 • Fyll i ansökan genom att klicka på gröna knappen ANSÖK NU ovan. 
 • Ladda upp följande bilagor: 
  Gymnasiebetyg och eventuellt andra betyg och kursintyg  
  CV och personligt brev.

Obs! ingen start 2024.

Efter att du registrerat dig och skapat ett konto på xenter.alvis.se får du ett meddelande från e-postadressen noreply@gotit.se med dina inloggningsuppgifter. Du kan följa, ändra eller komplettera din ansökan samt få aktuell information via ditt konto. 

VIKTIGT!
Var uppmärksam på att viktig e-post rörande din ansökan kan ha noreply@gotit.se som avsändare. Gotit är leverantören av antagningssystemet Alvis. Håll utkik efter e-post från dess avsändare i din inkorg, så att de inte sorteras som skräppost.

 

Viktigt om behörighet och ansökan