Kursöversikt 3D-tekniker

(5p = 1 vec­ka)

3D-scanning, 30 p
Kursen ska ge den studerande kunskaper i olika 3Dscanningstekniker och hur man bearbetar inscannat material.

3D-modellering, 30 p
Kursen ska ge den studerande kunskaper i relevant mjukvara inom 3D-modelleringsprogram.

CAD, 30 p
Kursen är uppdelad i olika faser. En teoretisk fas där man bl.a. lär sig hantera en 3D-CADprogramvara, och en praktisk del där man får mer mängdträning och övar samarbeten. Ämnen som behandlas är: Ritningslära, mätteknik, yt- och solidmodellering, 3D-filformat, elementär hållfasthet, simulering i CAD, rendering och animering. Ergonomi och hälsa vid datorarbete.

Examensarbete, 20 p
Kursen ska ge den studerande kunskaper i att göra en presentation på engelska. Arbetet ska presenteras både muntligt och skriftligt, i form av en rapport. Examensarbetet är även kopplat till kursen LIA2.

Kommunikation, 20 p
Kursen ska ge den studerande kompetenser inom presentationsteknik, personlig kommunikation och marknadskommunikation för att kunna ge avancerad support inom teknikområdet.

Printertekniker och program för 3D-utskrifter 1, 30 p
Kursen ska ge den studerande förståelse för hur man använder sig av program för att exportera filer för 3D-utskrift, vad som är printbart samt ge den studerande djupare kunskaper i efterbehandling av 3D-printade modeller. Den studerande ska kunna exportera filer för 3D-utskrifter. Vidare ska den studerande kunna efterbehandla slutprodukten optimalt.

Printertekniker och program för 3D-utskrifter 2, 25 p
Kursen ska ge den studerande avancerade kunskaper om de vanligaste printerteknikerna, samt kunskap om kalkylering för att optimera produktionskostnader. Den studerande ska besitta avancerade kunskaper om de vanligaste printerteknikerna. Vidare ska den studerande kunna räkna på att optimera tillverkningskostnader.

Projektarbete, 20 p
Syftet med kursen är att ge den studerande relevanta kunskaper för att kunna arbeta i projektform. Den studerande ska få kunskap i projektledning och kunna presentera projektet på ett för yrket professionellt sätt.

LIA1, 55 p
Genom LIA-företaget ska den studerande ges insikt i produktionsprocessen för 3D-teknik. Den studerande ska genom LIA-företaget få kunskaper om programhantering som kan appliceras på LIA-företagetsmaskinpark. Vidare ska den studerande även kunna utföra service och underhåll av företagets 3D-skrivare.

LIA2, 80 p
Kursen ska ge den studerande djupare insikt och kunskaper om produktionsprocessen för 3D-teknik på LIA-företaget. Den studerande kan även lösa applikationsproblem som är till affärsnytta för företaget.

Visualisering och 3D-design, 35 p
Kursen ska ge den studerande djupare kunskaper i relevant programvara för 3D-modellering och 3D-skulptering. Den studerande ska få kompetens att bearbeta, förfina och utveckla modeller. Vidare ska den studerande kunna visualisera och formulera egna idéer.

Yrkesengelska, 25 p
Kursen ska ge den studerande kunskaper i relevanta facktermer på engelska i tal och skrift. Kursen ska även kopplas till kursen Projektarbete genom att projektet lyfts in här och görs även på engelska. Den studerande ska kunna kommunicera sitt projekt på branschmässig engelska både nationellt och internationellt.

Kursöversikt 3D-tekniker | Xenter

Fel

Webbplatsen stötte på ett oväntat fel. Var vänlig försök igen senare.