Så här söker du till Livesändningsspecialist

Sista ansökningsdatum 9 maj 2023, utbildningsstart augusti 2023.

Efter att du registrerat dig online får du ett e-postmeddelande med dina inloggningsuppgifter till din ansökningssida. Där kan du följa din ansökan och få aktuell information.

Viktigt för dig som söker Livesändningsspecialist

 • Fyll i ansökan genom att klicka på länken längst upp i högerspalten.
 • Ansökan ska kompletteras med följande handlingar som laddas upp på vår webbplats:
  - Slutbetyg från gymnasiet
  - Personligt brev: beskriver dig själv och varför du sökt utbildningen
  - CV (Curriculum vitae). 

Komplettera betyg: Om du stu­de­rar och inte hinner få dina slutbetyg innan sista ansökningsdatum, måste du ansöka om att få kom­plet­te­ra be­ty­gen. Det gör du själv på din ansöknings­si­da senast sista ansökningsdatum. Kompletteringar ska du ladda upp på ansökningsplattformen (Alvis) senast den 16 juni 2023.

Du som inte har fullständiga gymnasiebetyg kan ansöka om bedömning av reell kompetens. Läs mer om reell kompetens här, eller kontakta utbildningsledaren.

Yr­keshögsko­le­behörig­het

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär.

Urvalsprocess för Livesändningsspecialist

Följande urvalsgrunder används om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser:

 • Ett arbetsprov som prövar praktisk färdighet (max 50 poäng). Arbetsprovet består av att du ska ta tre stycken bilder på en cyklist i rörelse.  Det ska vara en helbild, en halvbild och en närbild. Bilderna laddar du sedan upp i antagningssystemet. Du ska också ladda upp en bild på dig själv.
  (OBS. Det förutsätts att du har behörighet för yrkeshögskola, dvs godkänt gymnasiebetyg. För dig som går på gymnasiet gäller att du kompletterar med betyget när du tar examen.)
 • Skriftliga webfrågor som prövar din insikt i utbildningens särskilda villkor.
 • Muntligt prov (intervju på Xenter 8 – 10 juni) som prövar din kommunikationsfärdighet och kvalitetsmedvetenhet.

Behöriga sökande får anvisningar om att skicka in arbetsprov samt blir kallade till proven. Den sammanlagda poängsumman utgör grunden för rangordning av de behöriga sökande. De sökande med högst poängtal antas och övriga placeras på reservlistan.

Lycka till!

Roberth Oldstam, utbildningsledare