Så här söker du till Livesändningsspecialist

Sista ansökningsdatum förlängt till 4 juni 2023, utbildningsstart augusti 2023.

Efter att du registrerat dig online får du ett e-postmeddelande med dina inloggningsuppgifter till din ansökningssida. Där kan du följa din ansökan och få aktuell information.

Viktigt för dig som söker Livesändningsspecialist

 • Fyll i ansökan genom att klicka på länken längst upp i högerspalten.
 • Ansökan ska kompletteras med följande handlingar som laddas upp på vår webbplats:
  - Slutbetyg från gymnasiet
  - Personligt brev: beskriver dig själv och varför du sökt utbildningen
  - CV (Curriculum vitae)
  - Arbetsprov (instruktioner under rubriken Urvalsprocess, längre ner)

Komplettering av betyg: 

Om du studerar och inte hinner få dina betyg före sista ansökningsdatum måste du ansöka om att få komplettera betygen efter det datumet. Det gör du genom att informera oss om slutdatum för din utbildning i ditt personliga brev eller CV. Kompletteringar ska du ladda upp på ansökningsplattformen senast den 16 juni 2023. 
Om du har frågor skicka e-post till: antagning@xenter.se

Yr­keshögsko­le­behörig­het

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär.

Urvalsprocess för Livesändningsspecialist

Följande urvalsgrunder används om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser:

 • Ett arbetsprov som prövar praktisk färdighet (max 50 poäng). Arbetsprovet består av att du ska ta tre stycken bilder på en cyklist i rörelse.  Det ska vara en helbild, en halvbild och en närbild. Bilderna laddar du sedan upp i antagningssystemet. Du ska också ladda upp en bild på dig själv.
  (OBS. Det förutsätts att du har behörighet för yrkeshögskola, det vill säga godkänt gymnasiebetyg. För dig som går på gymnasiet gäller att du kompletterar med betyget när du tar examen.)
 • Skriftliga webfrågor som prövar din insikt i utbildningens särskilda villkor.
 • Intervju på Zoom 7 – 9 juni som prövar din kommunikationsfärdighet och kvalitetsmedvetenhet.

Behöriga sökande får anvisningar om att skicka in arbetsprov samt blir kallade till proven. Den sammanlagda poängsumman utgör grunden för rangordning av de behöriga sökande. De sökande med högst poängtal antas och övriga placeras på reservlistan.