Livesändningsspecialist 300 YH-poäng

Kursöversikt (5p = 1 vecka).


Introduktion livesändning 30p

 • Yrkesroller och branschintroduktion, studiebesök och föreläsningar
 • Bilden och ljudets väg från källa till mottagare
 • Individuella kamera- och redigeringsövningar

 

Idrottskunskap 5p

 • Spelregler inom sporterna fotboll- och ishockey
 • Analysövningar av matcher och spelmoment
 • Statistik och matchdramaturgi
 • Upphandling av sändningsrättigheter

 

Kameraarbete för livesändning 25p

 • Skötsel, säkerhetsföreskrifter och underhåll av kamerateknik.
 • Träning i enkamera och flerkameraövningar under sändningsliknande förhållanden.
 • Koppling mellan tekniskt och redaktionellt arbete.
 • Projektarbete med inspelning samt redigering av reportage (ENG-kamera) och livesändning i studio.
 • Studier av facktermer inom området.

Liveredigering 30p

 • Highlight-redigering i Avid Media Composer
 • Redigering i Avid, highlights, flerkameraredigering och slowmotionsekvenser.
 • Teori och analysövningar utifrån highlights och slowmotionrepriser.
 • Övningar vid flerkamerasändningar eller på sportarena, träning i att hitta strategier för att under tidspress hantera mycket information och hög arbetsbelastning, samt att som liveredigerare under stress självständigt kunna arbeta med problemlösning och fatta snabba beslut.
 • Projektarbete och övning i inslagsredigering av kortare reportage och intervjuer.
 • Studier av facktermer inom området.

 

Tv-teknik 50p

 • Tv-historik med fokus på den tekniska utvecklingen
 • Kamerabildens hantering i kontrollrum/OB-buss, fördjupning i yrkesfunktionen bildingenjör, samt inblick i yrkesfunktionerna TOM och bildmixer.
 • Arbetsflöden, tekniska lösningar, komprimeringstandarader och distributionslösningar.
 • Flerkameraövningar med flypack och websändningar.
 • Litteratur och manualer inom TV-tekniska området.
 • Facktermer på svenska och engelska.
 • Tv-studioproduktion inklusive teori och övning i upprättandet av en kameraplan och ett körschema inför en sändning.

 

Villkor för frilansarbete 15p

 • Företagande, fakturering, bokföring, skattefrågor och företagsförsäkringsfrågor bl a ansvarsfrågor i samband med teknik-och personskador.
 • Föreläsningar och workshops med branschrepresentanter.
 • Arbete med individuell studieplan, med egna mål och delmål som dokumenteras av studenten.
 • Handledning i upprättande av en genomarbetad CV och ett personligt brev.
 • Professionellt nätverkande

Examensarbete 25p

 

Lärande i arbete LIA 120p

 • Tillämpning av utbildningens teoretiska moment genom praktik på företag i branschen.